Telefoonnummer

06-17972634

Email

info@spark-of-life.nl

Openingstijden

Op afspraak

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen worden er een aantal voorwaarden gehanteerd. Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze zorgprofessional dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Spark of Life zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Spark of Life onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Voetreflex-therapie en op basis van de kennis opgedaan in mijn werk als doktersassistente.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Spark of Life en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Spark of Life is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Spark of Life is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Annuleren of omzetten van de gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren.
  Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 • Bij koorts (temperatuur > 38˚C), verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of andere Corona gerelateerde klachten wordt U verzocht telefonisch te overleggen met de masseur.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Spark of Life en ik verwacht dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Spark of Life behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Voor massageolie wordt gezorgd. Er wordt rekening gehouden met allergieën. Deze graag tijdens het maken van de afspraak vermelden, zodat de juiste olie verwarmd kan worden voor uw afspraak.
 • Bij ongewenste intimiteiten zal ik de behandeling ter plekke stoppen. U bent dan wel het volledige bedrag voor de afspraak verschuldigd. In de toekomst zal U dan geen afspraken meer kunnen maken bij mij. Mocht U onder een andere naam een afspraak boeken, dan ben ik genoodzaakt Uw afspraak te annuleren. U bent dan nog steeds verplicht de gereserveerde tijd te vergoeden.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant, per pin of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.