Telefoonnummer

06-17972634

Email

info@spark-of-life.nl

Openingstijden

Op afspraak

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spark of Life uitgegeven papieren cadeaubonnen (hierna gezamenlijk: “cadeaubon”) die worden verkocht door Spark of Life.
 • De aard, waarde, duur, vervaldatum vind je op de cadeaubon.
 • Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 • Spark of Life behouden zich het recht voor om cadeaubonnen waarvan de vervaldatum is verstreken, toch inwisselbaar te maken voor de vermelde behandeling indien er zwaarwegende argumenten zijn dit te doen. U kunt hier GEEN enkel recht aan ontlenen, het is aan Ioné Well-ness of Spark of Life om U deze gunst te verlenen.
 • Cadeaubonnen uitgegeven door Spark of Life zijn uitsluitend inwisselbaar voor de vermelde behandeling. Cadeaubonnen zijn NIET inwisselbaar voor geld.
 • Mocht U, van tevoren en in onderling overleg met uw masseur, besluiten de vermelde behandeling te willen veranderen, dan is dat eventueel mogelijk. Let wel: er is sprake van één behandeling (tenzij de bon specifieert dat het gaat om een aantal behandelingen) en er wordt geen geld terug gegeven. Indien er wordt gekozen voor een duurdere behandeling kunt U altijd bijbetalen.
 • Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds ontvangen massages, die nog niet voldaan zijn, worden gebruikt.
 • U dient bij het plannen van de afspraak te vermelden dat U een cadeaubon heeft en waarvoor deze cadeaubon is uitgegeven en wat de vervaldatum van de bon.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat U het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden U aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft U na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard U daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 • Heeft U  vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubon? Dan kunt U telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Ik zal uw vraag zo spoedig mogelijk behandelen.